Wyszukiwanie

Zaloguj się

Zresetuj hasło

Jestem tu po raz pierwszy i chcę zarejestrować

Potrzebujesz pomocy? +48 510 385 332

Vánoční soutěž

1. Sledujte naši FB stránku Elegant.cz.

2. Odpovězte v komentáři na jednoduchou otázku: Jaký je nejpopulárnější vánoční dárek pro ženu a jaký naopak pro muže? -> Nápovědu naleznete v naší Poradně.

3. Do komentáře připište také jakýkoliv produkt z naší nabídky, který by se vám nebo vašim blízkým líbil pod stromečkem.

Inspirace pro celou rodinu
Inspirace pro celou rodinu
Hebké župany pro pohodovou vánoční atmosféru
Hebké župany pro pohodovou vánoční atmosféru
Dárkem v originální krabičce vaše blízké potěšíte
Dárkem v originální krabičce vaše blízké potěšíte

Pravidla soutěže (dále jen „pravidla“)

I. Obecná ustanovení:
Pořadatel: 
ALOTEX Group s.r.o.
Nebory 585, Třinec 73961
IČO: 29462088, (dále jen “Pořadatel”) vyhlašuje soutěž na sociální síti Facebook (dále jen “Soutěž”)

 

II. Doba trvání soutěže:
Soutěž probíhá na území České republiky na sociální síti Facebook v termínu od 15. 11. 2021 do 15. 12. 2021. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit dobu trvání Soutěže.

 

III. Účast v soutěži:
Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „Soutěžící“).

Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby, které nemají v České republice trvalé bydliště, rovněž jsou vyloučeny všechny osoby podílející se na přípravě této soutěže, dále zaměstnanci pořadatele, organizátora, a to včetně osob jim blízkých ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění.

Účastník soutěže bere na vědomí, že v případě, že je mladší 18 let, je povinen si pro účast v Soutěži zajistit souhlas svého zákonného zástupce. Pokud takový Účastník v případě výhry nebude schopen souhlas svého zákonného zástupce prokázat, pozbývá nárok na výhru v Soutěži a výhra propadá ve prospěch Pořadatele.

 

IV. Mechanika soutěže:
Účast v Soutěži je možná po splnění podmínek. 

 1. Být fanoušek stránky Elegant.cz.
2. Na Facebookové stránce Prádla Elegant napište pod soutěžní příspěvek odpověď na otázku „Jaký je nejpopulárnější vánoční dárek pro ženu a jaký naopak pro muže?"
3. Na Facebookové stránce Prádla Elegant napište pod soutěžní příspěvek jakýkoliv produkt z naší nabídky, který by se vám nebo vašim blízkým líbil pod stromečkem.

Odesláním příspěvku Soutěžící potvrzuje, že souhlasí s pravidly soutěže. Soutěžící dále tímto umožňuje Pořadateli a Organizátorovi zveřejnit dotaz na sociálních sítích, webové stránce Pořadatele a v rámci propagace soutěže a materiálů s tím spojených.

 

V. Výhra:
Poukaz do eshopu pradlo-elegant.cz v hodnotě 1 500 Kč.

 

VI. Výherci:
Dne 16. 12. 2021 vylosujeme výherce a následně jméno zveřejníme na Facebookovém profilu. Výherce musí napsat soukromou zprávu se svými kontaktními údaji na Facebook firmy Prádla Elegant.

Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit Soutěžící v případě podezření na porušení pravidel, a to bez nároku na kompenzaci.

Ze Soutěže může být vyloučen také Soutěžící, jehož profilová fotografie, jeho chování, či komentáře budou nevhodné, nedůstojné nebo budou v rozporu s dobrými mravy, případně budou-li poškozovat pověst a obchodní jméno Pořadatele.

Předání výher:
Výherce musí, pro předání výhry, kontaktovat soukromou zprávou správce Facebookového profilu. Musí uvést kontaktní informace a adresu. Pořadatel zajistí předání výher.

Nárok na výhru ztrácí soutěžící, pokud Organizátorovi nepotvrdil své kontaktní údaje, nesplní některou z podmínek účasti v Soutěži nebo neprokáže její splnění, který jinak jedná v rozporu s těmito pravidly, nebo který je ze soutěže vyloučen.

 

VII. Závěrečná ustanovení:
Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv soutěž bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její pravidla. Veškeré změny pravidel nabývají účinnosti jejich zveřejněním na Facebooku. Změna pravidel soutěže nezakládá nárok Soutěžícího na náhradu nákladů vynaložených v Soutěži.

 

Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh Soutěže za neplatný. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost a nebo řádný chod Soutěže, nebude moci Soutěž pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto Soutěž.

 

Vymáhání výher soudní cestou je vyloučeno. Výhry není možné vyplatit v hotovosti. Pořadatel může z důvodů výše popsaných přistoupit ke změně výher či mechaniky Soutěže.

 

Soutěžící zapojením do Soutěže dává v souladu se zákonem 480/2000 Sb., o některých službách informační společnosti souhlas Pořadateli k zasílání informací, novinek a obchodních sdělení týkajících se zboží a služeb Pořadatele prostřednictvím elektronické pošty a poštovní adresy Soutěžícího. Tento souhlas může být Soutěžícím písemně odvolán na adrese sídla Pořadatele.

 

Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahu z těchto Pravidel, která mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za tiskové chyby. Pořadatel není rovněž odpovědný za to, že jakákoli osoba nebyla schopna vstoupit do Soutěže nebo ji dokončit v důsledku jakéhokoli technického selhání. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit, a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku, včetně práva vyloučit kteréhokoli z účastníků ze Soutěže v případě, že by takový Soutěžící porušoval Pravidla.

 

Společnost Facebook ani žádná z jejich afilací (dále jen „společnost Facebook“) není odpovědná za jakékoliv škody, ztráty či jiné náklady jakéhokoliv druhu (včetně přiměřených právních poplatků a nákladů) na jakékoliv podněty související se Soutěží včetně a bez omezení, publicitu či správu Soutěže.

 

Tato Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována nebo spravována či jinak spojena se společností Facebook.

V Neborech dne 15. 11. 2021.

Cookies

Nasza firma wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego funkcjonowania Twojego ulubionego sklepu internetowego, dostosowania zawartości strony do Twoich potrzeb, w celach statystycznych i marketingowych. Klikając przycisk Akceptuję, wyrażasz zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie, a my tym samym zapewnimy Ci najlepsze poczucie z zakupów.

Twoje ustawienie plików cookie

Tutaj masz możliwość dostosowania plików cookies zgodnie z własnymi preferencjami, a później bardziej szczegółowo ustaw lub wyłącz w dowolnym momencie w stopce witryny.

Techniczne pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i wszystkich oferowanych przez nią funkcji.

Personalizujemy na podstawie towarów, które oglądasz. Dostosowujemy również wyświetlane treści do tego, co Cię interesuje.

Te pliki cookies pozwalają nam mierzyć wydajność naszej strony internetowej, a za pomocą uzyskanych danych możemy następnie poprawić przyjemność z zakupów dla naszych klientów.

Te pliki cookies są wykorzystywane przez reklamowe i społecznościowe sieci do modyfikowania wyświetlanych reklam tak, aby były dla Was interesujące.