Wyszukiwanie

Zaloguj się

Zresetuj hasło

Jestem tu po raz pierwszy i chcę zarejestrować

Reklamacja

Procedura reklamacyjna

  • Skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  • Prześlij e-mailem opis wady i jeśli to możliwe załącz zdjęcia. W celu identyfikacji zakupu: numer zamówienia lub dokumentu sprzedaży lub adres, na który złożono zamówienie.
  • Nie wysyłaj towaru do nas od razu. Czekaj na nasz kontakt i dalsze instrukcje.

Z regulaminu sklepu:

5. Prawa i obowiązki wynikające z wadliwego wykonania

Jakość towaru w momencie odbioru

Jeśli otrzymany towar ma braki, np. nie spełnia całkowicie lub częściowo uzgodnionych prawnie oczekiwań i właściwości, nie pasuje do zwykłego lub uzgodnionego celu, nie jest kompletny, nie odpowiada jego ilości, wielkości, waga lub jakości, lub nie odpowiada innym parametrom prawnym, umownym lub przed umownym, w takich wypadkach za wady towaru odpowiada Sprzedawca.

Jeśli zdarzy się, że w Klient otrzyma towar inny niż określony w zamówieniu (nastapi niezamierzona podmiana podczas wysyłki) jest zobowiązany do skontaktowania się ze Sprzedawcą. W taki wypadku nie odsyła go natychmiast. Sprzedawca odbierze towar na swój koszt i wymieni na właściwy.  

Klient może domagać się od Sprzedawcy, nie później niż dwa lata od otrzymania towaru na żądanie własne, prawa do bezpłatnego usunięcia wady lub uzasadnionego obniżenia ceny: jeżeli skala wady tego wymaga, (zwłaszcza, jeśli wady nie można usunąć bez zbędnej zwłoki), można wówczas zastosować wymóg dostarczenia nowej rzeczy bez wad lub nowej części bez wad, jeżeli wada dotyczy tylko tej części.  

Jeśli naprawa lub wymiana towaru nie jest możliwa, po odstąpieniu od umowy, Klient może zażądać pełnego zwrotu ceny zakupu.  

Przyjmuje się, że w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania towaru, wada towaru istniała już w momencie odbioru towaru.  

Sprzedawca nie jest zobowiązany do spełnienia roszczenia Klienta, jeśli udowodni, że ten wiedział o wadzie towaru przed jego przyjęciem lub sam ją spowodował.  

W przypadku sprzedawanych towarów używanych, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady odpowiadające stopniowi wcześniejszego użytkowania lub zużycia. W przypadku towarów sprzedawanych po niższej cenie, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady, za które uzgodniono niższą cenę. Zamiast prawa do wymiany, Klient ma w takich przypadkach prawo do rozsądnej zniżki.  

Prawa wynikające z wad  

Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady powstałe po otrzymaniu towaru w trakcie trwania 24-miesięcznego okresu gwarancji lub w okresie ważności podanym w reklamie, na opakowaniu towaru lub w załączonej instrukcji.  

W tym okresie Klient może złożyć reklamację, według uznania, zgłosić wadę, która stanowi istotne naruszenie umowy (niezależnie od tego, czy wada jest możliwa do usunięcia czy niemożliwa) z uwzględnieniem następującej kolejności:  

  • bezpłatna naprawa wad
  • usunięcie wady poprzez dostarczenie nowego elementu bez wady lub dostarczenie brakującego elementu
  • rozsądna zniżka od ceny zakupu
  • zwrot ceny zakupu na podstawie odstąpienia od umowy.

Istotne jest naruszenie umowy, o którym strona, która naruszyła umowę, wiedziała lub powinna była wiedzieć w chwili zawarcia umowy, wiedząc, że druga strona nie zawarłaby umowy, gdyby przewidziała takie naruszenie.

W przypadku wady, która oznacza niewielkie naruszenie umowy (bez względu na to, czy wada jest możliwa do usunięcia czy nie), Klient jest uprawniony do tego, by naprawiono wadę lub obniżono cenę zakupu.  

Jeżeli po naprawie wystąpiła wielokrotna wada niemożliwa do usunięcia (trzecie roszczenie na tę samą wadę lub czwartą na różne wady) lub towar ma dużą liczbę wad (co najmniej trzy wady jednocześnie), Klient może ubiegać się o zniżkę od ceny zakupu, wymienić towar lub odstąpić od umowy.  

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady spowodowane normalnym zużyciem lub nieprzestrzeganiem instrukcji przez użytkownika.  

6. Obsługa reklamacji

Klient jest zobowiązany do złożenia reklamacji u Sprzedawcy lub osoby wyznaczonej do naprawy wad bez zbędnej zwłoki od ich wykrycia. Jeśli czyni to na piśmie lub drogą elektroniczną, powinien podać swoje dane kontaktowe oraz opis wady.  

Formularz można pobrać tutaj.

Klient jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę, którą opcję reklamacji wybrał powiadamiając o wadzie lub bez zbędnej zwłoki po powiadomieniu o wadzie. Zmiana wyboru opcji bez zgody Sprzedającego jest możliwa tylko wtedy, gdy Klient zażądał korekty wady, która okazał się być nieusuwalna.  

Jeśli Klient nie wybierze w odpowiednim czasie przysługującego mu prawa w kwestii istotnego naruszenia umowy, wówczas przysługuje mu takie prawo, jak w przypadku drobnego naruszenia umowy.  

Klient jest zobowiązany do udowodnienia zakupu towaru (najlepiej okazując dowód zakupu). Termin załatwiania reklamacji trwa od momentu przekazania/ dostarczenia towaru do Sprzedawcy lub do miejsca wyznaczonego do naprawy. Towar podczas transportu powinien być bezpieczne zapakowany, aby zapobiec uszkodzeniu, powinien być czysty i kompletny.  

Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni roboczych, podjąć decyzję w sprawie reklamacji. Przekazać Klientowi informacje na temat potrzeby oceny ekspertów w tym okresie. Reklamacje, w tym usunięcie wad, Sprzedawca powinien rozpatrzyć bez zbędnej zwłoki, nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku, chyba że uzgodni pisemnie z Klientem dłuższy okres. Po upływie tego czasu Klientowi przysługują takie same prawa, jak w przypadku istotnego naruszenia umowy.  

Jeśli Sprzedawca odmówi usunięcia wady,wówczas Klient może zażądać rozsądnej obniżki ceny lub odstąpić od umowy.  

Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od reklamacji do jej rozstrzygnięcia lub do momentu, w którym Klient był zobowiązany do odbioru towaru. W przypadku wymiany towarów lub ich części odpowiedzialność Sprzedawcy ma takie samo zastosowanie tak, jak w przypadku zakup nowych towarów lub ich części.  

Jeśli nie można monitorować stanu reklamacji online, Sprzedawca jest zobowiązany informować Klienta o reklamacji zgodnie z jego żądaniem za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS.

W przypadku uzasadnionej reklamacji Klientowi przysługuje odszkodowanie za poniesione koszty.  

Cookies

Nasza firma wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego funkcjonowania Twojego ulubionego sklepu internetowego, dostosowania zawartości strony do Twoich potrzeb, w celach statystycznych i marketingowych. Klikając przycisk Akceptuję, wyrażasz zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie, a my tym samym zapewnimy Ci najlepsze poczucie z zakupów.

Twoje ustawienie plików cookie

Tutaj masz możliwość dostosowania plików cookies zgodnie z własnymi preferencjami, a później bardziej szczegółowo ustaw lub wyłącz w dowolnym momencie w stopce witryny.

Techniczne pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i wszystkich oferowanych przez nią funkcji.

Personalizujemy na podstawie towarów, które oglądasz. Dostosowujemy również wyświetlane treści do tego, co Cię interesuje.

Te pliki cookies pozwalają nam mierzyć wydajność naszej strony internetowej, a za pomocą uzyskanych danych możemy następnie poprawić przyjemność z zakupów dla naszych klientów.

Te pliki cookie są wykorzystywane przez sieci reklamowe i społecznościowe, w tym Google, do przesyłania danych osobowych i personalizowania reklam, aby były one interesujące dla użytkownika.