Wyszukiwanie

Zaloguj się

Zresetuj hasło

Jestem tu po raz pierwszy i chcę zarejestrować

Zgoda z przetwarzaniem danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

Zgadzam się, żeby firma ALOTEX Group s.r.o. z siedzibą pod adresem Nebory 585, 739 61 Třinec, REGON: CZ29462088, (jako jedyny „Administrator”), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 przetwarzała następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko
 • e-mail 
 1.  Powyższe dane będą przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych, a mianowicie w celu rozsyłania informacji,ogłoszeń Administratora do osoby, która wyraża zgodę. Zgoda ta jest udzielana na okres pięciu lat. Osoba wyrażająca zgodę przyjmuje do wiadomości, że administrator będzie przetwarzał powyższe dane osobowe przez okres ważności zgody.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora lub ewentualnie osobę z którą Administrator ma prawidłową zawartą umowę powierzania przetwarzania.
 3. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, na przykład wysyłając wiadomość e-mail lub list na dane kontaktowe ​ELEGANT.cz, Nebory 585, 739 61 Třinec, Czechy, info@eleganto.pl.
 4. Administrator zwraca uwagę na to, że jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo do:
  • uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy dane osobowe, które Cię dotyczą, są przetwarzane, a jeśli tak, to masz prawo dostępu do tych danych osobowych oraz następujących informacji: cele przetwarzania, kategorie danych osobowych, których dotyczy, odbiorcy lub kategorie odbiorców, dane osobowe zostały lub zostaną udostępnione, w szczególności odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie można tego ustalić, kryteria służące ustaleniu tego okresu, istnienie prawa żądania sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą lub ograniczenia ich przetwarzania i / lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • że Administrator bez zbędnej zwłoki koryguje dotyczące Ciebie nieprecyzyjne dane osobowe. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.
  • że Administrator usuwa dotyczące Ciebie dane osobowe bez zbędnej zwłoki, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zostanie podany jeden z następujących powodów: dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; zgody i nie ma innego tytułu prawnego do ich przetwarzania, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
  • że Administrator ogranicza przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeżeli zaprzeczasz ich prawidłowości przez okres weryfikacji tego faktu przez Administratora, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Administrator zażąda ich ograniczenia przetwarzania zamiast usunięcia danych, które nie są już potrzebne do przetwarzania, roszczenia.
  • że Administrator, na Twoje żądanie, przekaże Twoje dane osobowe innej wskazanej przez Ciebie Administracji
  • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do Administratora.
  • w przypadku wątpliwości, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w rozumieniu ww. przepisów prawa, prosimy o kontakt zarówno z Administratorem, jak i z Urzędem Ochrony Danych Osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji

Zgadzam się, że firma ALOTEX Group s.r.o. z siedzibą pod adresem Nebory 585, 739 61 Třinec, REGON: CZ29462088, (dalej jako „Administrator”), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 przetwarzała następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko
 • e-mail 
 • kontakt telefoniczny
 • adres zamieszkania
 • w przypadku przedsiębiorców numer identyfikacyjny, numer VAT
 1. Powyższe dane będą przetwarzane przez Administratora w celu rejestracji na stronie internetowej / e-sklepie Administratora. Zgoda ta jest udzielana na okres pięciu lat. Osoba wyrażająca zgodę przyjmuje do wiadomości, że Administrator będzie przetwarzał powyższe dane osobowe przez okres ważności udzielonej zgody. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora lub osobę, z którą Administrator zawarł prawidłowo zawartą umowę powierzenia.
 2. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, na przykład wysyłając wiadomość e-mail lub list na dane kontaktowe firmy ​ELEGANT.cz, Nebory 585, 739 61 Třinec, Czechym info@eleganto.pl.
 3. Administrator zwraca uwagę, że jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo do:
  • uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy dane osobowe, które Cię dotyczą, są przetwarzane, a jeśli tak, to masz prawo dostępu do tych danych osobowych oraz następujących informacji: cele przetwarzania, kategorie danych osobowych, których dotyczy, odbiorcy lub kategorie odbiorców, dane osobowe zostały lub zostaną udostępnione, w szczególności odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie można tego ustalić, kryteria służące ustaleniu tego okresu, istnienie prawa żądania sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą lub ograniczenia ich przetwarzania i / lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • że Administrator bez zbędnej zwłoki koryguje dotyczące Ciebie nieprawidłowe dane osobowe. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.
  • że Administrator usuwa dotyczące Ciebie dane osobowe bez zbędnej zwłoki, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zostanie podany jeden z następujących powodów: dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; zgody i nie ma innego tytułu prawnego do ich przetwarzania, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator
  • że Administrator ogranicza przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeżeli zaprzeczasz ich prawidłowości przez okres weryfikacji tego faktu przez Administratora, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Administrator zażąda ich ograniczenia przetwarzania zamiast usunięcia danych, które nie są już potrzebne do przetwarzania, roszczenia.
  • że Administrator, na Twoje żądanie, przekaże Twoje dane osobowe innej wskazanej przez Ciebie Administracji
  • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do Administratora.
  • w przypadku wątpliwości, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w rozumieniu ww. przepisów prawa, prosimy o kontakt zarówno z Administratorem, jak i z Urzędem Ochrony Danych Osobowych

Cookies

Nasza firma wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego funkcjonowania Twojego ulubionego sklepu internetowego, dostosowania zawartości strony do Twoich potrzeb, w celach statystycznych i marketingowych. Klikając przycisk Akceptuję, wyrażasz zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie, a my tym samym zapewnimy Ci najlepsze poczucie z zakupów.

Twoje ustawienie plików cookie

Tutaj masz możliwość dostosowania plików cookies zgodnie z własnymi preferencjami, a później bardziej szczegółowo ustaw lub wyłącz w dowolnym momencie w stopce witryny.

Techniczne pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i wszystkich oferowanych przez nią funkcji.

Personalizujemy na podstawie towarów, które oglądasz. Dostosowujemy również wyświetlane treści do tego, co Cię interesuje.

Te pliki cookies pozwalają nam mierzyć wydajność naszej strony internetowej, a za pomocą uzyskanych danych możemy następnie poprawić przyjemność z zakupów dla naszych klientów.

Te pliki cookie są wykorzystywane przez sieci reklamowe i społecznościowe, w tym Google, do przesyłania danych osobowych i personalizowania reklam, aby były one interesujące dla użytkownika.